סרטונים

אימון בו (מקל ארוך)

שילוב של מספר טכניקות יחד. האימון מאוד איטי וזורם. מטרתו הכרת הבו והשימוש בו. תרגול זוגי עם בו. מטרות: הבנת מרחקים -בסרטון המרחק קרוב מידי לעבודת בו, חלק מהלמידה הוא דרך נסוי וטעייה. הבנת השימוש בשני צידי המקל ועוד