סרטונים

תרגול טכניקות בסיס עם בו

קיהון (טכניקות בסיס) עם בו (מקל ארוך). התרגיל הראשון הוא כדי להתרגל לתנועה עם הבו. לאחר מכן אנו מתחילים לאפשר לבו לנוע תוך כדי החלפת ידיים. חוזרים על כל תרגיל 4 פעמים ואז מוסיפים לתרגיל חלק נוסף. שיעורים ברחובות