סרטונים

פיניאן יון דאן קאטה + בונקאי

הקאטה (תבנית) הרביעית בסדרת הקאטה פיניאן, אשר חוברה על ידי איטוסו אנקו. הקאטה מבוצעת ע"י אורי וולף סנסאי. הבונקאי (יישום) מאפשר לנו לתרגל הגנה עצמית מול התקפות שונות באמצעות חלקים מהקאטה. הבונקאי ע"י מאיה סנפאי ועיבל