סרטונים

קרב הגמר קטגוריית נוער 2017

התחרות הארצית השנתית ע"ש לימור אילון. קטגוריית נוער, קרב הגמר. ים וערן ניצחו כל אחד שלושה קרבות בני שתי דקות. מהקרב הזה רק אחד יצא בלתי מנוצח...