סרטונים

קרב הגמר קטגוריית מתקדמים

במהלך השנה אני מלמד באופן שיוויוני ולא תחרותי. למרות זאת פעם בשנה אני מקיים תחרות כדי לתת מקום לילדים שכן רוצים להביא לידי ביטוי את הצד התחרותי שלהם. קרב הגמר קטגוריית א'-ב' מתקדמים בתחרות הארצית ע"ש לימור אילון 2017