סרטונים

לא לבנים בלבד!

מחנה אימונים פסח 2016 השיעורים התמקדו בהפלות ובגרפלינג. הבנות בסרטון מדגימות את אחת ההפלות שלמדו. למרות פערי הרמה ופערי הגיל, הבנות ( כמו שאר המשתתפים) נהנו מאוד, כפי שניכר =) בנות, נערות, נשים מוזמנות להצטרף.