סרטונים

שירו מאטסו נו קון

קאטה מבוא לסגנון יאמני ריו קובוג'וטסו. הקאטה הראשונה הנלמדת בשיעורים.