סרטונים

נייהאנשי

בסדרת הקאטה נייהאנשי יש שלוש קאטות. כאן חיברתי את כל השלוש לקאטה אחת