גלריה

Karateka meets Ikijutsu

שיעור משותף עם ישראל טונג'י סנסאי המלמד אייקיג'וטסו. 14-11-2010